Anpassad för Windows 8


Installera Koinonia 6

Fr.o.m. version 6.1 av Koinonia så är programmet anpassat och testkört under Windows 8, 7, Vista, XP och 2000. För Windows 8 eller senare bör man dock alltid använda den senaste tillgängliga versionen. 

Obs! Informationen nedan gäller endast om man har en äldre version av Koinonia som man vill installera i ett nyare operativsystem!


Installera från en äldre original-CD av Koinonia 6.1

Om man försöker installera Koinonia 6.1 från en äldre original Koinonia CD så kommer det upp ett meddelande att programmet inte är kompatibelt med denna version av Windows. Det är dock endast autorunprogrammet, det program som startar installationen, som inte är kompatibelt. Själva setupprogrammet (SETUP.EXE) fungerar dock.

Gör så här:

1. Stäng meddelandefönstret och avsluta den påbörjade installationen.

2. Använd sedan Utforskaren och leta upp enheten där CD:n finns och öppna innehållet på skivan. Dubbelklicka på mappen "Koin6" så att innehållet i den visas.

3. Dubbelklicka på filen "Setup.exe" och välj att köra den. Då startar installationen som vanligt.

För övrigt gäller samma i Windows 7 som i Windows Vista. Se information om Windows Vista. Arbetskatalogen placeras som standard i en mapp som heter C:\ProgramData\PUCB\Koinonia6\Arbete. 

Obs! Om du laddat ned Koinonia från hemsidan, så fungerar allt som vanligt, då gäller inte ovanstående.


Installera Koinonia 5.x och 6.0 i Windows 7 eller Vista

Om du trots allt vill installera Koinonia 5.x eller 6.0 i Windows 7 eller Vista så kan det fungera. Några saker är dock viktiga att tänka på, då 7 och Vista fungerar annorlunda än Windows 2000 och XP.

1. Installationsproblem.

Vid installationen kan felmeddelande dyka upp och ange problem med filen "msjro.dll", problem att registrera eller att den saknar en procedur. Välj att ignorera. Felet verkar inte påverka Koinonia alls. (Hoppas få bort detta så småningom .)

2. Arbetskatalogens placering.

Windows Vista tillåter normalt inte att program eller användare skriver till den katalog på C: där program ligger. Det betyder att det blir problem med Koinonias arbetskatalog, som med standard ligger som en underkatalog där. Vista löser detta genom att använda ett "VirtualStore", en underkatalog i den inloggade användarens mapp för inställningar och dokument m.m. Den kopierar helt enkelt alla filer man använder till denna mapp och använder sedan dem. Är man flera olika användare på datorn med egna inloggningar, kommer man alltså inte att arbeta mot samma databas längre, utan alla använder sin egen, utan att det syns i inställningarna i Koinonia. (Något lömskt förfaringssätt kan man tycka, särskilt som Microsoft inte har gjort mycket för att informera utvecklare om detta!)

I avvaktan på att Koinonias installtionsprogram blir anpassat till Vista, så finns det två lösningar:

Lösning 1: Flytta Koinonias arbetskatalog till C:\ProgramData\Koinonia6\Arbete. (Eller en annan katalog på en annan disk.) 

Innan du börjar, starta Utforskaren, Välj menyn Ordna, välj Mapp och sökalternativ, välj fliken Visning och kryssa i Visa dolda filer och mappar. Välj OK. (Annars går det inte att hitta mappen för programdata m.fl.)

Använd Utforskaren och skapa en underkatalog till C:\ProgramData som heter Koinonia6. Använd Utforskaren och Kopiera hela katalogen Arbete dit. Starta sedan Koinonia och välj Inställningar, Egenskaper, fliken Nät/ID, och välj där den nya arbetskatalogen för Koinonia. Obs! Detta sista steg måste göras av alla användare med egen inloggning i Windows, då även ini-filen som sparar detta värde flyttas av Windows!

Obs! Om du redan börjat använda Koinonia, måste du leta upp de senast använda filerna under Användare\"ditt användarnamn"\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Koinonia6\Arbete. Kolla datum på filerna, och se om dom är senare än under Program\Koinonia6\Arbete.

Lösning 2: Ändra privilegienivå och säkerhetsinställningar för Koinonia.

Högerklicka på ikonen som startar Koinonia 6, alternativt högerklicka i Startmenyn på Koinonia 6. Välj Egenskaper, Välj fliken Kompatibilitet, sätt en bock för "Kör det här programmet som administratör". Välj OK.

Därefter använd Utforskaren och leta upp mappen C:\program\Koinonia6. Högerklicka på mappen och välj Egenskaper, välj fliken Säkerhet, välj knappen Redigera, välj Användare och sätt en bock vid Tillåt, Fullständig behörighet. Tryck OK.

Klart! Med detta alternativ behöver man inte flytta arbetskatalogen.

Obs! Du måste vara inloggad med administratörs rättigheter för att kunna göra dessa saker.

Tillbaka