Synkronisering!

Nu kan man uppdatera medlemsregistret automatiskt via nätet i Koinonia!

Äntligen är funktionen klar som gör det möjligt att via internet alltid ha ett uppdaterat medlemsregister hemma eller i sin bärbara dator.

Automatisk enkelriktad synkronisering

Vad menas med det? En av Koinonias svagheter har varit att när man vill har tillgång till församlingsregistret, men inte befinner sig i kyrkan, hur löser man det? Rent tekniskt har det gått att lösa med (ofta dyra) anslutningar till fjärrskrivbod eller att man helt enkelt kopierat databasfilerna till sin bärbara dator. 

Nu kommer en helt ny lösning! Så snart ändringar i registret är gjorda i kyrkan (om man angett den som huvudarbetskatalog), skickas den nya databasen ut på internet på en lagringsplats. Varje gång man startar Koinonia i sin bärbara dator, eller hemmadator (läsklient), kontrollerar programmet om det finns en ny databasfil på nätet att hämta. Då hämtas den och den egna databasen uppdateras med den nya. Allt detta sker utan att användaren behöver göra något annat än att under Inställningar fylla i kundnummer och lösenord, som skickas ut av PUCB när man vill aktivera denna funktion.

Lagringsplatsen ligger på en skyddad plats på en av PUCB:s domäner. Filerna packas och lösenordskyddas alltid innan de skickas, respektive packas upp av Koinonia. Denna nya funktion ingår i Koinonias serviceabonnemang och ger då möjlighet att installera Koinonia som läsklient i obegränsat antal datorer. Man kan alltså ge alla i kyrkan som behöver komma åt registret möjlighet till det.

Ändringarna måste dock alltid göras i huvudarbetskatalogen, då ändringar som görs i läsklienterna försvinner, så snart en ny databasfil hämtats. Förutom detta så fungerar Koinonia som vanligt i läsklienterna, vilket betyder att man där kan skapa egna register, där man kan ändra och lägga till så mycket man vill. Det är endast medlem, barn- och ungdom, kontakt och arkiv som synkroniseras.

Funktionen är fri att använda för alla som har ett aktuellt serviceabonnemang och man får installera så många läsklienter man vill.

.Fler nyheter som kom med Koinonia 6