Skicka SMS!

Nu kan man skicka SMS direkt från Koinonia!

Äntligen är funktionen klar som gör det möjligt att skicka SMS direkt från Koinonia!  Man kan skicka till en speciell grupp i församlingen eller till enskilda personer. Man kan söka och markera eller ha fördefinierade mottagargrupper som man skickar till. Likaså kan man spara mallar, med färdiga sms.

Om man har valt att skicka bara till markerade personer, kan Koinonia behålla markeringarna enbart för de personer som inte har något mobilnummer, så att man sedan  kan meddela dem på något annat sätt. Det betyder också att man inte behöver hålla reda på vilka som har ett mobilnummer, det gör Koinonia.

Förutsättningar:

För att kunna skicka sms från Koinonia behövs en fungerande internetuppkoppling. Likaså behövs ett SMS-abonnemang hos ett företag med SMS-tjänst via internet. I nuvarande läge har vi valt att bygga en funktion som fungerar tillsammans med abonnemang från Pixie Data. De har ett bra pris och enkel hantering. Ingen abonnemangsavgift, utan endast pris per skickat sms, med fakturering i efterskott. (Från 50 öre per sms inkl. moms.) Se deras hemsida, www.pixie.se)

Det är enkelt:

1. Markera de personer du vill skicka till. (Alternativt kan du istället välja en fördefinierad mottagargrupp, för att göra det ännu enklare. 

2. Välj menyn Arkiv, Skicka SMS.

3. Kontrollera/fyll i  avsändare. Välj mellan ett mobilnummer (om du vill att mottagarna ska kunna svara på ditt sms) eller en text, t.ex. namn på din organisation. (Å, ä eller ö ej tillåtna, max 11 tkn.) Senast använda avsändare sparas och visas nästa gång du använder funktionen. 

4. Skriv ditt meddelande!

5. Klicka på Skicka SMS. Klart!

Flera val:

  • Sätt en bock i "Ta bort markeringar vid lyckad sändning" om du vill att markeringarna ska vara kvar endast för dem som Koinonia inte lyckades skicka sms till. (T.ex. om man vill meddela dem på något annat sätt.)
  • Välj en sparad mall. 
  • Du kan få med förnamnet eller hela namnet i meddelandetexten. Ange plats för förnamn med # och för hela namnet med ##. 
  • Resultatfönstret visar om sändningen lyckades samt vad den kostade. Visa full rapport visar en mer teknisk rapport.

Alla skickade sms sparas, så att man kan ha full kontroll på vad som skickats.

.Fler nyheter som kom med Koinonia 6