Koinonia för Windows


En hjälp för församlingen!
(Finns även konfigurerat för användning i olika typer av föreningar och skolor.)

Programmet som sköter det mesta av "pappersjobbet".

Läs mer om nyheterna i Koinonia 6 här!

Databasprogrammet KOINONIA har kommit till för att underlätta en del av de administrativa uppgifter som kan förekomma i en svensk frikyrka eller förening. Genom att lägga upp ett register i datorn på de personer som man på något sätt har en relation till, kan man göra många saker lättare och snabbare. T.ex.:

 • Skriva ut etiketter för alla som ska ha församlingsbladet. (Med alla medlemmar i ett hushåll på samma etikett!)
 • Eller etiketter bara för styrelsen.
 • Ta reda på adressändringar som gjorts under en viss period.
 • Skriva ut adresslistor, för alla eller bara vissa.
 • Ta reda på vilka som fyller jämt under nästa månad.
 • Skriva ut flyttningsbetyg.
 • Enkelt göra en lista på alla nya 4-åringar i ssk nästa år.
 • Skapa diagram på åldersfördelningen i församlingen/föreningen.
 • Kontrollera alla adresser mot en postnummerdatabas.*
 • Skicka e-post eller SMS till ungdomsledarna.
 • Skriva ut inbetalningskort till de som anmält sig till temadagen.
 • Skriva ut statistikblanketterna till samfunden, både för ungdomsarbetet och församlingen.
 • Ta reda på vilka förändringar som skett under året, hur många som döpts, flyttat, avlidit osv.
 • Skapa ett tillfälligt register bara för att hålla reda på vilka som kommer med på sommarens församlingsläger eller höstkonferensen.
 • Skriva ut direkt till en Excel-fil om man t.ex. vill skicka registerdata till någon som inte har Koinonia.

Det här är några exempel på vad som kan göras med utgångspunkt från en databas. Koinonia är alltså skräddarsytt som församlingsregister, men kan ändå användas för de flesta typer av register över personer eller organisationer, då alla fältnamn och registernamn är valbara.

Läs mer om Koinonia 6 här.

Läs om nyheterna som kom med Koinonia 6.0 här!

* För att postnummerfunktionerna ska fungera måste församlingen vara medlem i Postnummerföreningen Koinonia, då postnummerdatabasen inte längre säljs tillsammans med Koinonia. Se vidare under Postnummerföreningen Koinonia eller under Pris och Systemkrav.